Możliwość komentowania Wycena przedsiębiorstw – w jakich przypadkach należy ją przeprowadzić została wyłączona

Główne metody wykonywania wyceny firm
Odpowiednio przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa jest niezwykle istotna, jeżeli planuje się ją potem wykorzystać na przykład do sprzedaży. Z takich też powodów przede wszystkim trzeba ustalić sprawdzonych profesjonalistów, którzy zajmą się tą sprawą, z doświadczeniem i praktyką przy prowadzeniu tego typu zleceń. Każdy bowiem szczegół, taki jak na przykład utrata wartości aktywów ma ogromne znaczenie, co potem w dużym stopniu zaważyć może na ostatecznej kwocie. Sporo zależy też od przyjętej metody, aktualnie najbardziej popularne są trzy z nich. Porównawcza metoda polega na tym, że końcową wartość danej firmy szacuje się porównując konkurencyjne podmioty działające w branży sprzedającego. W metodzie majątkowej dodaje aktywa firmy, a później pomniejsza uzyskaną kwotę o pasywa. Często używaną przez finansistów jest również metoda dochodowa, z kolei przy niej podstawą są planowane wpływy przedsiębiorstwa, pomniejszone o koszty związane z prowadzoną działalnością.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.